Ke stazeni

Registr vozidel

- Plná moc

- Majoritni plná moc

Sprava pojistnych udalosti

- Plná moc

!!!! důležité upozornění !!!!

Plná moc pro Registr vozidel musí být úředně ověřená na poště nebo jiných k tomu určených úřadovnách!